ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ
โทร 083-283-2040
  • th

เช็คเลขพัสดุการจัดส่ง


เช็คเลขพัสดุการจัดส่ง

วันที่  22  มกราคม  2561

1. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม  ชื่อ  ยุพดี   EU542288136TH  ขอนแก่น

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลขอนแก่น  ชื่อ  วรัญญู   EU542288140TH  ขอนแก่น

3. นักเรียนช่างฝีมือทหาร รร.ช่างฝีมือทหาร  ชื่อ  เกษม  EU542288153TH  บางใหญ่

4. ผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก  ชื่อ  นิเวศ   EU542288122TH   บึงโขงหลง

5. นักวิชาการแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  มธุรส   EU542288167TH  ลำพูน

6. นักทรัพยากรบุคคล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ชื่อ เคียงฤทัย   EU542288119TH  รามอินทรา

7. กลุ่มบริหารรัฐกิจ กองทัพอากาศ  ชื่อ  เคียงฤทัย   EU542288175TH  รามอินทรา

 

วันที่  21  มกราคม  2561

1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ  ชื่อ โกศล    ET928444701TH  แม่โจ้

2. ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มประชาสัมพันธ์  ชื่อ  จิตนา   ET928444729TH  เชียงใหม่

3. นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ชื่อ  พันพสา    ET928444732TH  ลำพูน

4. นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ชื่อ  สุดปรารถนา   ET928444715TH ละงู

 

วันที่  20  มกราคม  2561

1. ต่ำกว่าสัญญาบัตร  กลุ่มวิชาเวชกิจฉุกเฉิน กองทัพอากาศ  ชื่อ  พิษณุ   EU546632909TH  สิรินธร

2. นักวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร  ชื่อ  ฉวีวรรณ   EU546632943TH  ชะอำ

3. ชั้นสัญญาบัตร มนุษศาสตร์  ชื่อ ณัฐธวรรณ  EU5466232912TH  รามอินทรา

4. กายภาพบำบัด สถาบันศิรินธร  ชื่อ  กฤษดา   EU546632890TH  เชียงใหม่

5. ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มการเงินและบัญชี  ชื่อ  ณัฐชญา   EU546632886TH  ประจวบคีรีชขันธ์

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รพ.มหาสารคาม  ชื่อ  ศรัญญา  EU546632930TH  นิคมคำสร้อย

7. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  สุดารัตน์   EU546632957TH  ลำพูน

8. พนักงานภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน  ชื่อ กฤษณะ    EU546632926TH  บางพลี

 

วันที่  19  มกราคม  2561

1. แพทย์แผนไทย สสจ.สุพรรณบุรี ชื่อ  อมรรัตน์  EU546629827TH  มีนบุรี

2. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  ฐิติชญาน์   EU546629887TH  หาดใหญ่

3. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  วาสนา   EU546629944TH สตูล

4. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  ศรไกรวิทย์  EU546629895TH สมุทรสงคราม

5. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  นันทิยา   EU546629961TH  ตรัง

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.โท สศช.  ชื่อ  ปรมินทร์   EU546629913TH  ประตูน้ำพระอินทร์

7. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  นกขณา   EU546629958TH  เพชรบุรี

8. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค สสจ.สุรินทร์  ชื่อ ชารินา   EU546629935TH  กาบเชิง

9. นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล กองทัพบก  ชื่อ  มัสยา   EU546629900TH  หนองแสง

 

วันที่  18  มกราคม  2561

1. นักวิชาการพัสดุ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ชื่อ  สุวดี   ET928445843TH  ยานาวา

2. นักกายภาพบำบัด กรมแพทย์ทหารอากาศ  ชื่อ  กัลยาพร   ET928445843TH  องครักษ์

3. พนักงานภูมิสารสนเทศ กรมที่ดิน  ชื่อ  ศุภฤกษ์   ET928445843TH  นครราชสีมา

4. กองทัพอากาศ ชั้นสัญบัตร กลุ่มมนุษศาสตร์  ชื่อ  ศุภฤกษ์   ET928445843TH นครราชสีมา

5. นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อ  นูรชากีนา  ET928445843TH  หาดใหญ่

6. วิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ชื่อ  ศิริลักษณ์  ET928445843TH สามเสนใน

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สถาบันราชานุกูล  ชื่อ  อารีเสาะห์   ET928445843TH บาเจาะ

8. นักวิชาการแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  ดอกจันทร์  ET928445843TH  เสนานิคม

 

วันที่  17  มกราคม  2561

1. นปร. รุ่นที่ 12 ชื่อ  จุฬารัตน์  EU546615596TH  คลองหลวง

2. นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  ชื่อ  ภาตะวัน   EU546615619TH เชียงใหม่

3. นักทรัพยากรบุคคล สสจ. สุราษฎร์ธานี  ชื่อ จารุวรรณ   EU546615605TH ภูเก็ต

4. นปร. รุ่นที่ 12 ชื่อ  รุ้งจิรา  EU546615622TH  บางระจัน

5. นิติกร สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร  ชื่อ จารุวรรณ   EU546615582TH  แม่ระมาด

6. วิศวกรเครื่องกล ราชมงคล  ชื่อ  ชาลิสา   EU546615551TH นครปฐม

7. นักวิชาการสาธารณสุข รพ.ปัตตานี  ชื่อ  อารีนี   EU546615579TH  ยะลา

8. นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท  ชื่อ  ตระการ   EU546615565TH  หลักสี่

9. นักวิชาการขนส่ง ด้านพานิชนาวี  ชื่อ  ศักชัย   EU546615548TH  พระโขนง

10. พนักงานโรงพิมพ์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ชื่อ  สุรีรัตน์